top of page
搜尋
  • 作家相片PPP

母親節快樂 - 幸福就是作媽媽的孩子

🌹母親節快樂 - 幸福就是作媽媽的孩子 💕當你係BB嘅時候,佢永遠唔嫌你的屎尿臭臭核突,最緊要條屎屎柯得靚靚.... 💕當你病嘅時候,唔理D病菌係唔係會傳染,幫你抹鼻涕,抱你去睇醫生,成晚唔瞓覺都陪住你嘅人,係佢... 💕唔驁自己無時間剪頭髮買衫, 最緊要係有時間陪你溫書出外蹦蹦跳跳... 💕佢係就媽媽...佢..只想你健康。 ❤️祝天下母親,身體健康⋯⋯💯PPP空氣淨化機可以在短時間內過濾細微至0.003微米嘅懸浮粒子,包括细菌病毒污染物 。如減低家人中招受感染嘅機會,❤️守護你及家人嘅健康! #PPPAirPurifier #PPP空氣淨化機 #PM2.5 #徹底淨化家居 #空氣淨化機 #藍色濾芯 #KVFilter

13 次查看0 則留言

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page